Informácie o produkte

Zloženie:
Podrobné informácie o produkte môžete nájsť prostredníctvom funkcie vyhľadávania produktov Henkel.
Dávkovanie:
4 ml (alebo 1 lyžička) postačuje na 5 l vody.
Informácie o životnom prostredí:
Všetky detergenty sú ľahko a rýchlo biologicky rozložiteľné (OECD test 301). Materiál fľaše (PET) je možné recyklovať.
Poznámky:
Čistiace prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí. Ak by sa prostriedok dostal do očí, ihneď ich vypláchnite vodou. V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.