Pur Logo

Naša misia

Prostredníctvom celosvetového výživového programu organizácie UNICEF, pomáhame zabezpečiť takmer 30 miliónov príspevkov na zdravé jedlo pre deti a komunity v rôznych častiach sveta.

Kvalitná strava nie je dostupná pre každého

V roku 2019 začali Somat a Pur podporovať celosvetový výživový program organizácie UNICEF, aby pomohli znížiť počet detí trpiacich podvýživou.

UNICEF/UNO74440

Množstvo detí a mladistvých v rôznych častiach sveta nedostáva stravu, ktorú potrebujú pre svoj zdravý vývin a rast. V krajinách s nízkym a stredným príjmom len 1 zo 6 detí dostáva stravu, ktorá spĺňa základné výživové kritériá. 

Hlavnou príčinou podvýživy je strava s nedostatočným množstvom životne dôležitých látok. Deti trpiace podvýživou v ranom veku čelia nezvratnému fyzickému a psychickému poškodeniu.

Čo môžeme urobiť MY?

V Pure a Somate sme presvedčení, že každý človek má právo na kvalitnú výživu, aby z neho vyrástol zdravý a plnohodnotný člen spoločnosti, ktorý môže naplniť svoj potenciál. Preto podporujeme organizáciu UNICEF v zabezpečovaní plnohodnotnej stravy pre deti. V roku 2019 poskytneme takmer 30 miliónov príspevkov na zdravú stravu pre deti, ktoré ju potrebujú najviac. S podporou partnerov bude UNICEF pracovať na zlepšení kvality jedla, ktoré deti konzumujú. Patrí sem aj podpora tých, ktorí sa o deti starajú, aby im vedeli pripraviť rozmanitú a výživovo bohatú stravu.

Ako to funguje?

Zakúpením promovaných výrobkov, prispeje Henkel 0,03 € do celosvetového výživového programu organizácie UNICEF.

Odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť Henkel podporuje globálny výživový program organizácie UNICEF, aby pomohla deťom prosperovať, pričom sa zameriava najmä na deti v núdzi. Henkel daruje 0,03 € za každý predaný výrobok od 1.10. do 30.11.2019.
.

UNICEF nepodporuje žiadnu spoločnosť, značku, výrobok alebo službu.